Area Code:
Country: United States
State: Texas
Searches: 3
Safe votes: 2
Unsafe votes: 3
Comments: 0
Phone Listing: ViewOTHER Area Codes For Texas

210 214 254 281 325 346 361 409 430 432 469 512 682 713 737 806 817 830 832 903 915 936 940 956 972 979

Last votes

Phone Number Last vote
940-603-4249 Nov 17, 2017 13:35 PM
940-263-1523 Sep 12, 2017 22:32 PM
940-453-2898 Aug 14, 2017 10:25 AM
940-446-4443 May 06, 2017 23:47 PM
940-999-4149 Dec 07, 2016 00:58 AM

Top 10 Searches

Phone Number Date / Time
940-958-4483 Mar 10, 2018 01:18 AM
940-905-4681 Mar 03, 2018 02:03 AM
940-600-2555 Feb 01, 2018 22:28 PM
940-455-2906 Feb 12, 2018 23:21 PM
940-263-1523 Mar 02, 2018 21:30 PM
940-200-0009 Jan 19, 2018 09:36 AM
940-200-0081 Feb 02, 2018 23:19 PM
940-200-0061 Jan 19, 2018 15:39 PM
940-200-0006 Feb 03, 2018 22:55 PM
940-200-0008 Feb 02, 2018 16:26 PM

PREFIX CITY
940-200-XXXX Aspermont
940-202-XXXX Tioga
940-203-XXXX Munday
940-205-XXXX Denton
940-206-XXXX Denton
940-207-XXXX Rochester
940-210-XXXX Decatur
940-212-XXXX Olney
940-213-XXXX Iowa Park
940-215-XXXX Henrietta
940-218-XXXX Denton
940-220-XXXX Denton
940-221-XXXX Graham
940-222-XXXX Denton
940-223-XXXX Decatur
940-224-XXXX Wichita Falls
940-225-XXXX
940-226-XXXX Childress
940-227-XXXX Vernon
940-228-XXXX Wichita Falls
940-229-XXXX Jacksboro
940-230-XXXX Denton
940-231-XXXX Denton
940-232-XXXX Wichita Falls
940-233-XXXX Bowie
940-234-XXXX Wichita Falls
940-235-XXXX Wichita Falls
940-237-XXXX Wichita Falls
940-238-XXXX Wichita Falls
940-239-XXXX Denton
940-240-XXXX Argyle
940-241-XXXX Bartonville
940-242-XXXX Justin
940-243-XXXX Denton
940-244-XXXX Jacksboro
940-246-XXXX Argyle
940-247-XXXX Wichita Falls
940-249-XXXX Wichita Falls
940-250-XXXX Olney
940-253-XXXX Denton
940-255-XXXX Decatur
940-256-XXXX Seymour
940-257-XXXX Wichita Falls
940-261-XXXX Chillicothe
940-262-XXXX Argyle
940-263-XXXX Wichita Falls
940-264-XXXX Wichita Falls
940-265-XXXX Aubrey
940-266-XXXX Aubrey
940-267-XXXX Wichita Falls
940-268-XXXX Denton
940-269-XXXX Frisco
940-270-XXXX Frisco
940-271-XXXX Denton
940-272-XXXX Denton
940-273-XXXX Decatur
940-276-XXXX
940-279-XXXX Lake Dallas
940-280-XXXX Wichita Falls
940-282-XXXX Graham
940-284-XXXX Muenster
940-285-XXXX Wichita Falls
940-293-XXXX Denton
940-294-XXXX Argyle
940-295-XXXX Bartonville
940-297-XXXX Denton
940-300-XXXX Denton
940-301-XXXX Gainesville
940-302-XXXX Sanger
940-308-XXXX
940-310-XXXX
940-312-XXXX Denton
940-320-XXXX Denton
940-321-XXXX Lake Dallas
940-322-XXXX Wichita Falls
940-323-XXXX Denton
940-324-XXXX Pilot Point
940-325-XXXX Mineral Wells
940-326-XXXX Lake Dallas
940-327-XXXX Mineral Wells
940-328-XXXX Mineral Wells
940-329-XXXX Palo Pinto
940-330-XXXX Wichita Falls
940-331-XXXX
940-333-XXXX Childress
940-337-XXXX Wichita Falls
940-339-XXXX Justin
940-341-XXXX Wichita Falls
940-342-XXXX Jermyn
940-343-XXXX Aubrey
940-345-XXXX Woodson
940-347-XXXX Seymour
940-349-XXXX Denton
940-351-XXXX Montague
940-352-XXXX
940-353-XXXX Millsap
940-355-XXXX Munday
940-357-XXXX Seymour
940-362-XXXX South Bend
940-363-XXXX
940-364-XXXX
940-365-XXXX Aubrey
940-366-XXXX Bowie
940-367-XXXX Denton
940-368-XXXX Denton
940-369-XXXX Denton
940-372-XXXX Gainesville
940-374-XXXX Perrin
940-378-XXXX Loving
940-380-XXXX Denton
940-381-XXXX Denton
940-382-XXXX Denton
940-383-XXXX Denton
940-384-XXXX Denton
940-385-XXXX
940-386-XXXX Wichita Falls
940-387-XXXX Denton
940-389-XXXX Decatur
940-390-XXXX Denton
940-391-XXXX Denton
940-392-XXXX Bryson
940-393-XXXX Decatur
940-394-XXXX Bridgeport
940-395-XXXX Denton
940-397-XXXX Wichita Falls
940-398-XXXX Krum
940-399-XXXX Decatur
940-414-XXXX Oklaunion
940-421-XXXX Munday
940-422-XXXX Munday
940-423-XXXX Windthorst
940-427-XXXX Alvord
940-428-XXXX Iowa Park
940-429-XXXX Gainesville
940-432-XXXX Wichita Falls
940-433-XXXX Boyd
940-434-XXXX Burkburnett
940-435-XXXX Denton
940-437-XXXX Tioga
940-438-XXXX Iowa Park
940-439-XXXX
940-440-XXXX Aubrey
940-441-XXXX Justin
940-442-XXXX Denton
940-443-XXXX Muenster
940-444-XXXX Wichita Falls
940-445-XXXX Mineral Wells
940-447-XXXX Wichita Falls
940-448-XXXX Bartonville
940-452-XXXX Mineral Wells
940-453-XXXX Denton
940-454-XXXX Benjamin
940-455-XXXX Bartonville
940-456-XXXX Graham
940-458-XXXX Sanger
940-459-XXXX Benjamin
940-463-XXXX Mineral Wells
940-464-XXXX Argyle
940-465-XXXX Denton
940-466-XXXX Rosston
940-468-XXXX Mineral Wells
940-473-XXXX Vernon
940-474-XXXX Benjamin
940-475-XXXX Tell
940-476-XXXX Bellevue
940-479-XXXX Ponder
940-481-XXXX Haskell
940-482-XXXX Krum
940-483-XXXX Denton
940-484-XXXX Denton
940-485-XXXX
940-487-XXXX Bartonville
940-488-XXXX Aubrey
940-489-XXXX Argyle
940-491-XXXX
940-495-XXXX Electra
940-497-XXXX Lake Dallas
940-498-XXXX Lake Dallas
940-500-XXXX Wichita Falls
940-503-XXXX Burkburnett
940-507-XXXX Jacksboro
940-514-XXXX
940-521-XXXX Graham
940-523-XXXX
940-524-XXXX Petrolia
940-525-XXXX Holliday
940-528-XXXX Scotland
940-529-XXXX Petrolia
940-531-XXXX Bowie
940-535-XXXX Denton
940-536-XXXX Denton
940-537-XXXX Childress
940-538-XXXX Henrietta
940-539-XXXX Decatur
940-541-XXXX Scotland
940-543-XXXX
940-544-XXXX Petrolia
940-545-XXXX
940-548-XXXX Weinert
940-549-XXXX Graham
940-550-XXXX Graham
940-552-XXXX Vernon
940-553-XXXX Vernon
940-555-XXXX
940-556-XXXX
940-557-XXXX Wichita Falls
940-558-XXXX
940-559-XXXX
940-560-XXXX Graham
940-562-XXXX Olney
940-563-XXXX Olney
940-564-XXXX Olney
940-565-XXXX Denton
940-566-XXXX Denton
940-567-XXXX Jacksboro
940-569-XXXX Burkburnett
940-570-XXXX
940-574-XXXX Scotland
940-575-XXXX Bridgeport
940-577-XXXX Decatur
940-580-XXXX Gainesville
940-583-XXXX Holliday
940-584-XXXX Bartonville
940-585-XXXX Tell
940-586-XXXX Holliday
940-591-XXXX Denton
940-592-XXXX Iowa Park
940-594-XXXX Denton
940-595-XXXX Denton
940-597-XXXX Denton
940-600-XXXX Denton
940-602-XXXX Burkburnett
940-612-XXXX Gainesville
940-613-XXXX Wichita Falls
940-626-XXXX Decatur
940-627-XXXX Decatur
940-631-XXXX Wichita Falls
940-632-XXXX Wichita Falls
940-633-XXXX
940-634-XXXX Rosston
940-636-XXXX Wichita Falls
940-637-XXXX Valley View
940-641-XXXX Gainesville
940-642-XXXX Wichita Falls
940-643-XXXX
940-644-XXXX Chico
940-648-XXXX Justin
940-654-XXXX Mineral Wells
940-655-XXXX Crowell
940-657-XXXX Knox City
940-658-XXXX Knox City
940-659-XXXX Palo Pinto
940-663-XXXX Quanah
940-664-XXXX Graford
940-665-XXXX Gainesville
940-667-XXXX
940-668-XXXX Gainesville
940-672-XXXX Weinert
940-673-XXXX Weinert
940-674-XXXX Quanah
940-676-XXXX Wichita Falls
940-677-XXXX
940-682-XXXX Millsap
940-683-XXXX Bridgeport
940-684-XXXX Crowell
940-685-XXXX
940-686-XXXX Pilot Point
940-687-XXXX Wichita Falls
940-689-XXXX Wichita Falls
940-691-XXXX Wichita Falls
940-692-XXXX Wichita Falls
940-696-XXXX Wichita Falls
940-704-XXXX Wichita Falls
940-716-XXXX Wichita Falls
940-720-XXXX Wichita Falls
940-722-XXXX Denton
940-723-XXXX Wichita Falls
940-725-XXXX Bartonville
940-726-XXXX Valley View
940-727-XXXX Muenster
940-728-XXXX Bartonville
940-732-XXXX Childress
940-733-XXXX Wichita Falls
940-735-XXXX Denton
940-736-XXXX Muenster
940-742-XXXX Rochester
940-743-XXXX Rochester
940-745-XXXX Mineral Wells
940-748-XXXX Poolville
940-757-XXXX Wichita Falls
940-759-XXXX Muenster
940-761-XXXX Wichita Falls
940-763-XXXX Wichita Falls
940-764-XXXX Wichita Falls
940-765-XXXX Denton
940-766-XXXX Wichita Falls
940-767-XXXX Wichita Falls
940-768-XXXX Rosston
940-769-XXXX Santo
940-777-XXXX Sanger
940-779-XXXX Mingus
940-781-XXXX Wichita Falls
940-782-XXXX Wichita Falls
940-783-XXXX Denton
940-784-XXXX Argyle
940-793-XXXX
940-798-XXXX Perrin
940-799-XXXX Decatur
940-808-XXXX Denton
940-825-XXXX Nocona
940-827-XXXX Denton
940-828-XXXX Bartonville
940-838-XXXX Chillicothe
940-839-XXXX Chillicothe
940-841-XXXX Bowie
940-845-XXXX Alvord
940-846-XXXX Newcastle
940-849-XXXX Throckmorton
940-851-XXXX Wichita Falls
940-852-XXXX Chillicothe
940-855-XXXX Wichita Falls
940-859-XXXX Mineral Wells
940-862-XXXX Olney
940-863-XXXX Haskell
940-864-XXXX Haskell
940-867-XXXX Wichita Falls
940-871-XXXX
940-872-XXXX Bowie
940-873-XXXX Olney
940-874-XXXX
940-880-XXXX Wichita Falls
940-882-XXXX Wichita Falls
940-886-XXXX Oklaunion
940-887-XXXX Chillicothe
940-888-XXXX Seymour
940-889-XXXX Seymour
940-891-XXXX Denton
940-894-XXXX Nocona
940-895-XXXX Henrietta
940-898-XXXX Denton
940-902-XXXX Gainesville
940-923-XXXX Wichita Falls
940-928-XXXX Bellevue
940-934-XXXX Ringgold
940-937-XXXX Childress
940-940-XXXX
940-961-XXXX
940-964-XXXX Forestburg
940-966-XXXX Nocona
940-969-XXXX Paradise
940-987-XXXX Saint Jo
940-988-XXXX Aspermont
940-989-XXXX Aspermont
940-995-XXXX Saint Jo
940-996-XXXX Rule
940-997-XXXX Rule