Area Code:
Country: United States
State: North Carolina
Searches: 2
Safe votes: 6
Unsafe votes: 6
Comments: 0
Phone Listing: ViewOTHER Area Codes For North Carolina

252 336 704 743 828 910 919 980 984

Last votes

Phone Number Last vote
980-221-2924 Dec 14, 2016 04:11 AM
980-800-4496 Dec 11, 2016 03:04 AM
980-200-6644 Dec 05, 2016 03:56 AM
980-200-6646 Dec 05, 2016 03:55 AM
980-248-0576 Dec 01, 2016 02:30 AM
980-224-2545 Nov 23, 2016 23:38 PM
980-875-7078 Nov 18, 2016 03:41 AM
980-242-3817 Nov 14, 2016 20:13 PM
980-592-9618 Nov 12, 2016 14:33 PM
980-210-0696 Nov 10, 2016 19:59 PM

Top 10 Searches

Phone Number Date / Time
980-259-6454 Mar 06, 2018 06:18 AM
980-785-5083 Mar 14, 2018 04:03 AM
980-289-3448 Feb 21, 2018 14:11 PM
980-888-4257 Feb 05, 2018 05:45 AM
980-200-0040 Mar 18, 2018 03:40 AM
980-200-0039 Feb 24, 2018 16:06 PM
980-200-0072 Feb 23, 2018 22:26 PM
980-598-5167 Feb 03, 2018 13:05 PM
980-976-7687 Feb 21, 2018 23:58 PM
980-242-3198 Feb 08, 2018 16:58 PM

PREFIX CITY
980-200-XXXX Charlotte
980-201-XXXX Charlotte
980-202-XXXX Charlotte
980-205-XXXX Charlotte
980-207-XXXX Charlotte
980-208-XXXX Charlotte
980-209-XXXX Charlotte
980-213-XXXX Charlotte
980-216-XXXX Charlotte
980-218-XXXX Charlotte
980-219-XXXX Charlotte
980-220-XXXX Ellenboro
980-222-XXXX Denver
980-223-XXXX Statesville
980-224-XXXX Charlotte
980-225-XXXX Charlotte
980-226-XXXX Charlotte
980-228-XXXX Charlotte
980-229-XXXX Charlotte
980-230-XXXX Charlotte
980-231-XXXX Davidson
980-233-XXXX Charlotte
980-234-XXXX Salisbury
980-235-XXXX Charlotte
980-236-XXXX Charlotte
980-237-XXXX Charlotte
980-238-XXXX Gastonia
980-239-XXXX Monroe
980-241-XXXX Lincolnton
980-245-XXXX Matthews
980-247-XXXX Denver
980-248-XXXX Concord
980-251-XXXX
980-253-XXXX Charlotte
980-254-XXXX Charlotte
980-255-XXXX Concord
980-258-XXXX Harrisburg
980-263-XXXX Charlotte
980-265-XXXX Charlotte
980-267-XXXX Charlotte
980-268-XXXX Concord
980-272-XXXX Charlotte
980-275-XXXX Charlotte
980-277-XXXX Charlotte
980-278-XXXX Wadesboro
980-283-XXXX Belmont
980-285-XXXX Gastonia
980-288-XXXX
980-292-XXXX Kings Mtn
980-295-XXXX Shelby
980-297-XXXX Charlotte
980-298-XXXX Charlotte
980-299-XXXX
980-307-XXXX Charlotte
980-309-XXXX
980-313-XXXX Monroe
980-318-XXXX Charlotte
980-319-XXXX Charlotte
980-320-XXXX Gastonia
980-321-XXXX Charlotte
980-322-XXXX Charlotte
980-328-XXXX Monroe
980-329-XXXX Gastonia
980-332-XXXX Rockwell
980-333-XXXX Charlotte
980-335-XXXX Charlotte
980-337-XXXX
980-339-XXXX Matthews
980-343-XXXX Charlotte
980-345-XXXX Charlotte
980-348-XXXX Charlotte
980-349-XXXX Charlotte
980-354-XXXX Locust
980-355-XXXX Charlotte
980-365-XXXX Charlotte
980-379-XXXX Harmony
980-387-XXXX Charlotte
980-395-XXXX Charlotte
980-404-XXXX Shelby
980-406-XXXX Charlotte
980-422-XXXX Charlotte
980-428-XXXX Charlotte
980-429-XXXX Lincolnton
980-430-XXXX
980-444-XXXX Mooresville
980-458-XXXX Cleveland
980-474-XXXX
980-475-XXXX Charlotte
980-487-XXXX Shelby
980-494-XXXX Stanley
980-498-XXXX
980-521-XXXX Concord
980-522-XXXX Gastonia
980-529-XXXX
980-533-XXXX Bessemer City
980-562-XXXX
980-581-XXXX Albemarle
980-585-XXXX
980-592-XXXX
980-598-XXXX Charlotte
980-605-XXXX
980-613-XXXX Charlotte
980-621-XXXX Concord
980-622-XXXX Concord
980-635-XXXX
980-636-XXXX Charlotte
980-643-XXXX Salisbury
980-658-XXXX
980-689-XXXX
980-698-XXXX Harmony
980-721-XXXX Charlotte
980-722-XXXX Charlotte
980-729-XXXX Charlotte
980-734-XXXX Albemarle
980-776-XXXX Charlotte
980-777-XXXX Concord
980-781-XXXX Concord
980-800-XXXX
980-819-XXXX Charlotte
980-829-XXXX Statesville
980-833-XXXX Charlotte
980-858-XXXX Newton
980-867-XXXX
980-875-XXXX Charlotte
980-888-XXXX Gastonia
980-938-XXXX Charlotte
980-939-XXXX Charlotte
980-949-XXXX Charlotte
980-980-XXXX
980-989-XXXX Gastonia